Seurakuntaliiton Podcast

S2 Osa 6 - Pyhittäkää itsenne

February 11, 2021 Esa Yli-Vainio Season 2 Episode 6
Seurakuntaliiton Podcast
S2 Osa 6 - Pyhittäkää itsenne
Show Notes

Yllättävät raamatunkohdat osa 6 - Pyhittäkää itsenne
1.    Pyhittäkää itsenne (3.Moos.20:7-8)
Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. Ja noudattakaa minun käskyjäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. (3.Moos.20:7-8).

 • Ja olkaa pyhät ”niin te olette pyhät”, ”te tulette olemaan pyhät”. 
  • Kansa pyhitti itsensä toimittamalla ne rituaalitoimitukset, jotka Jumala oli asettanut. Näiden (armon)välineiden kautta Jumala teki kansastaan pyhän ja piti sen pyhänä. 
  • Herran tahto olla kansansa Jumala on yhdistynyt hänen toimintaansa – hän pyhittää kansansa.
 • Käskyt, käskyjen pitäminen ”Teidän tulee pitää minun ”rituaaliasetukseni”, ja ”toimittaa” ne.
  • Nämä asetukset ovat Jumalan määräyksiä, joiden kautta Jumala on antanut pyhittämisriitit.
  • Todellisesti Herra on kansan pyhittäjä. Pyhittämisen tapa on aina liittynyt jumalalliseen itseilmoitukseen, jonka kautta Herra tulee kansansa luo. Se yhdistyy aina myös Herran ilmoitukseen siitä, että hän on itse pyhä, samoin kuin julistukseen siitä, että Herra lunasti kansansa Egyptin orjuudesta. Pyhitys ei ole sama asia kuin lunastus Egyptin orjuudesta, mutta lunastus tapahtui, jotta Herra voisi pyhittää kansansa, antaakseen (jumalanpalveluksen kautta) jatkuvasti oman pyhyytensä kansalleen vastaanotettavaksi. Kansan pyhittäminen on Jumalan jatkuvan toiminnan tavoite ja lunastuksen tarkoitus. Tämä on jatkuvaa, sillä Herran pyhyyden jakaminen tapahtui jatkuvalla tavalla, niin että kansa oli yhteydessä ”Herran pyhiin asioihin” jumalanpalveluksessa 
  • ”Pyhitys” on ”liturginen” termi, joka tarkoittaa, että Jumala puhdistaa ja tekee osalliseksi itsestään, pyhästä nimestään ja omasta pyhyydestään. Kansa on ”pyhä”, kun sillä on keskellään pyhä Herra Jumala. Ja Herra on kansan keskellä pyhän nimensä kautta. 
   • Israelin kansan erotti kaikista muista kansoista siis se, että heillä oli oikea jumalanpalvelus: he olivat pyhä kansa, pappisvaltakunta maailman kansojen joukossa.
   • Pyhitys on ikään kuin Jumalan valo, joka loistaa hänestä; tuon valon hän tuo nimessään kansalleen välineiden kautta, jotta hänen lunastamansa tulisivat osallisiksi hänen valostaan.
   • 1.Joh.1:7 
 • vrt. Jeesuksen lähetys- ja kastekäsky: Matt.28:18-20
  • Asetukset: Kaste, sovituksen sana (ja sovituksen virka), ehtoollinen, (Isä meidän -rukous). Pitäminen: jumalanpalvelus: Kristuksessa Jumala tulee meidän luoksemme verensä ja armonsa kanssa, ja pyhittää meidät totuudessa ja puhdistaa kaikesta synnistä.
  •  Vanhan liiton ja Uuden liiton jumalanpalvelus on perimmältään yhtä ja samaa taivaallista jumalanpalvelusta. Uudessa liitossa on täyttynyt Vanhan liiton esikuvat, mutta Herran lunastavaa ja pyhittävää toimintaa jumalanpalveluksen kautta ei ole kumottu.
  • Jeesus on meidät verellään lunastanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta.
  • Jeesus on Jumalan pyhä Hänen ruumiinsa ja verensä pyhittää meidät tuoden Jumalan yhteyteen ja hänen valtakuntaansa, hänen kirkkauteensa. 
   • Hebr.10:10,14
   • Hebr.13:10-12
 • Tämä pyhitys Kristuksen ruumiin ja veren uhrissa tulee meille jatkuvasti jumalanpalveluksen kautta, jossa Jumala antaa armonvälineiden välityksellä itsensä ja Kristuksen pyhittävän veren omaksemme.
  •  Lunastus ja Kristuksen uhri on ollut kertakaikkinen ja täydellinen
  • Kristuksen veren hyöty ja sen jakaminen meille sanan ja sakramenttien kautta on jatkuvaa.