Seurakuntaliiton Podcast

S2 osa 15 - Mooseksen kirkastetut kasvot

August 05, 2021 Esa Yli-Vainio Season 2 Episode 15
Seurakuntaliiton Podcast
S2 osa 15 - Mooseksen kirkastetut kasvot
Show Notes


Mooseksen kirkastetut kasvot (2.Moos.34:29-35)

Herran antaessa Mooseksen kautta Israelin kansalle laintaulut ja tehdessään liiton, oli Mooses Siinain vuorella Jumalan kirkkaudessa ja hänen yhteydessään. Jumalan kirkkauden läsnäololla oli fyysinen vaikutus myös Moosekseen, joka on Jumalan liiton välittäjänä Kristuksen vanhatestamentillinen esikuva. 

Lue: 2.Moos.34:29-35

Hauska yksityiskohta: Joissakin käännöksissä – jotka perustuvat latinankieliseen Vulgatan käännökseen – lukee, että Mooseksen kasvoista olisi lähtenyt sarvet. Hepr. קָרַן‎, qāran tulee juuresta, קֶרֶן‎ qeren, joka tarkoittaa myös sarvea. Tällä kuitenkin tarkoitetaan tässä loistavaa tai säteilevää. 

Yllätys: Mooses puhuu ilman peitettä Jumalan kanssa. Kun hän puhuu kansan kanssa, hän puhuu jälleen ilman peitettä – tämä usein unohdetaan. Peite menee Mooseksen ylle vasta hänen lakatessaan puhumasta. Tällä yllättävällä raamatunkohdalla on meillekin hyvin syvällinen opetus: Mitä Mooseksesta välittyy kansalle, hänen puhuessaan heille ilman peitettä? Herran sana ja Herran kirkkaus! Herran pyhyys, läsnäolo ja kunnia välittyy sekä hänen sanojensa että hänen kasvojensa kautta. Kuitenkin ne tulevat nyt kansalle Mooseksen välityksellä turvallisesti, ilman vaaraa siitä, että tämä kohtaaminen Jumalan sanan ja kirkkauden kanssa olisi kansalle kuolemaksi. Mooses toimii siis tässä Herran sanan ja kirkkauden välimiehenä.

Paavali liittää tämän tapauksen ja Kristuksen kirkastusvuoren tapahtuman yhteen – ja kertoo, mikä on tämä suuri lahja meille: 2.Kor.3:12-18.

o   MEKIN saamme osamme tästä Jumalan kirkkaudesta. Kristuksen kasvoista meillekin loistaa Jumalan kirkkaus, ja tämän kirkkauden – eli Jumalan läsnäolon ja pyhyyden – meille tuo Kristuksen välimiestehtävä, hänen ylimmäispapillinen tehtävänsä, hänen sanansa ja sakramenttinsa, hänen verensä ja nimensä. Meistä tulee Jumalan kirkkauden eläviä asuinsijoja, hänen pyhyytensä temppeleitä! Jokainen kristitty on tätä itse, mutta erityisesti uskovien seurakunta yhteen kokoontuneena jumalanpalvelukseen (syn-agoga, synaxis) Herran pyhän sanan ja sakramentin ääreen, hänen pyhyytensä ja läsnäolonsa luo.

o   Näin evankeliumi Kristuksen kasvoista loistaa myös meille ja meissä. Jumalan kasvot kirkastuvat Kristuksen kautta meille, ja niin meidätkin kirkastetaan hänen kauttaan ja hänessä.

o   2.Kor.4:3-6

Sanalla sanoen: Näin Jumalan pyhyys ”tarttuu” turvallisella tavalla meihin. Tätä varten Jumala juuri antoikin Israelin kansalle sanansa, nimensä ja jumalanpalveluksen. 2.Moos.29:43-45

o   Herran siunaus: ”Herra kirkastakoon kasvosi teille ja olkoon teille armollinen” (4.Moos.6:25)

o   Herran kasvojen kirkastaminen on meille pelastukseksi. Tämä toistuu Ps.80:4,8,20: ”Herra, kirkasta kasvosi, että me autuaiksi tulisimme.” 

Meillä on lunastus ja jumalanpalvelus samasta syystä kuin vanhan liiton Israelilla: Meillä on Jumalan kirkkaus ja pelastus Kristuksen veren, hänen välimiestyönsä kautta. Tätä toteuttaa Kristuksen asettama sovituksen sana ja sovituksen virka. Niiden kautta saa Kristuksen sana ja veri puhdistaa ja pyhittää meidät, ja tuoda meidät Jumalan kirkkauteen. Hän on välimiehemme, joka tulee luoksemme ja välittää sanansa kautta meille Jumalan kirkkauden.